دارامان

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت
 

براي راه اندازي كافي شاپ بايد به اين فكر باشيد تا بتوانيد بهترين لوازم كافي شاپ و مناسب ترين آن ها را براي كافي شاپ انتخاب نماييد. لوازم كافي شاپ را بايد با توجه به خدماتي خريداري نماييد كه مي خواهيد در كافي شاپ ارائه نماييد. بنابراين قبل از تهيه انواع لوازم كافي شاپ بايد منويي را كه مي خواهيد در كافي شاپ تهيه نماييد را مشخص كرده تا بتوانيد لوازم كافي شاپ را بر اين اساس خريداري نماييد. شما بايد مهم ترين لوازم كافي شاپ را در ابتدا خريداري نماييد و سپس بر اساس نوع نياز مشتري لوازم كافي شاپ را تكميل نماييد. چيزي كه واضح مي باشد اين است كه هر چه لوازم كافي شاپ بيشتر باشد شما مي توانيد خدمات متنوع تري را ارائه نماييد و همچنين مي توانيد در اسرع وقت خدمات را به مشتري ارائه نماييد.

خريد لوازم كافي شاپ

براي خريد لوازم كافي شاپ بايد از بهترين انواع برند استفاده نماييد تا بر اثر استفاده از لوازم كافي شاپ دچار مشكل نشويد و بتوانيد بهترين خدمات را دريافت نماييد. براي  خريد لوازم كافي شاپ بايد گارانتي لوازم را در نظر بگيريد تا در صورت بروز هر مشكلي بتوانيد به گارانتي لوازم كافي شاپ مراجعه نماييد. يكي از بهترين كارهايي كه مي توانيد در هنگام خريد انواع لوازم كافي شاپ انجام دهيد ان است كه لوازم كافي شاپ را از يك برند خريداري نماييد زيرا خريد كردن از يك برند باعث مي شود تا بتوانيد خدمات بهتري را از برند مورد نظر و همچنين تخفيف هاي خوبي از آن برند را دريافت نماييد.

لوازم كافي شاپ مورد نياز يك كافي شاپ

لوازم كافي شاپ در انواع محتلفي توليد مي شود و شما مي توانيد بر اساس نياز خود انواعي از لوازم كافي شاپ را خريداري نماييد. ظرف و ظروفي كه براي كافي شاپ خريداري مي نماييد از مهم ترين بخش هاي لوازم كافي شاپ مي باشند كه بايد داراي كيفيت مناسبي باشند تا در اثر شستشوي زياد و مصرف زياد دچار خرابي نشود. يكي ديگر لوازم كافي شاپ كه مورد نياز مي باشد ميز و صندلي و قفسه بندي به عنوان لوازم كافي شاپ مي باشد. ميز و صندلي به عنوان لوازم كافي شاپ بايد به گونه اي باشد كه راحتي را براي كاربران و مشتريان كافي شاپ ايجاد نمايد ولي نبايد هم راحتي اين نوع از لوازم كافي شاپ به گونه اي باشد كه مشتري بخواهد ساعات طولاني بر روي صندلي بنشيند.

لوازم صوتي يكي ديگر از لوازم كافي شاپ مي باشد. نوع موسيقي كه در كافي شاپ انتخاب و پخش مي شود از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد و بايد به گونه اي براي بيشتر سلايق آرام بخش باشد. يكي ديگر از لوازم كافي شاپ مربوط به سينك و ماشين ظرفشويي مي باشد كه با توجه به اين كه تعداد زيادي از ظروف توليد مي شود بنابراين امكاناتي كه براي شستشوي ظروف در نظر گرفته مي شود بايد مناسب باشد تا بتواند با بهترين كيفيت و در اسرع وقت ظرف ها را شسته و بتوان مجددا از آن ها براي ديگر مشتريان استفاده نمود. در صورت نياز به مشورت درباره نحوه خريد لوازم كافي شاپ مي توانيد با فروشگاه اينترنتي ليون ايران تماس بگيريدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

براي راه اندازي كافي شاپ بايد به اين فكر باشيد تا بتوانيد بهترين تجهيزات كافي شاپ و مناسب ترين آن ها را براي كافي شاپ انتخاب نماييد. تجهيزات كافي شاپ را بايد با توجه به خدماتي خريداري نماييد كه مي خواهيد در كافي شاپ ارائه نماييد. بنابراين قبل از تهيه انواع تجهيزات كافي شاپ بايد منويي را كه مي خواهيد در كافي شاپ تهيه نماييد را مشخص كرده تا بتوانيد تجهيزات كافي شاپ را بر اين اساس خريداري نماييد. شما بايد مهم ترين تجهيزات كافي شاپ را در ابتدا خريداري نماييد و سپس بر اساس نوع نياز مشتري تجهيزات كافي شاپ را تكميل نماييد. چيزي كه واضح مي باشد اين است كه هر چه تجهيزات كافي شاپ بيشتر باشد شما مي توانيد خدمات متنوع تري را ارائه نماييد و همچنين مي توانيد در اسرع وقت خدمات را به مشتري ارائه نماييد.

خريد تجهيزات كافي شاپ

براي خريد تجهيزات كافي شاپ بايد از بهترين انواع برند استفاده نماييد تا بر اثر استفاده از تجهيزات كافي شاپ دچار مشكل نشويد و بتوانيد بهترين خدمات را دريافت نماييد. براي  خريد تجهيزات كافي شاپ بايد گارانتي تجهيزات را در نظر بگيريد تا در صورت بروز هر مشكلي بتوانيد به گارانتي تجهيزات كافي شاپ مراجعه نماييد. يكي از بهترين كارهايي كه مي توانيد در هنگام خريد انواع تجهيزات كافي شاپ انجام دهيد ان است كه تجهيزات كافي شاپ را از يك برند خريداري نماييد زيرا خريد كردن از يك برند باعث مي شود تا بتوانيد خدمات بهتري را از برند مورد نظر و همچنين تخفيف هاي خوبي از آن برند را دريافت نماييد.

تجهيزات كافي شاپ مورد نياز يك كافي شاپ

تجهيزات كافي شاپ در انواع محتلفي توليد مي شود و شما مي توانيد بر اساس نياز خود انواعي از تجهيزات كافي شاپ را خريداري نماييد. ظرف و ظروفي كه براي كافي شاپ خريداري مي نماييد از مهم ترين بخش هاي تجهيزات كافي شاپ مي باشند كه بايد داراي كيفيت مناسبي باشند تا در اثر شستشوي زياد و مصرف زياد دچار خرابي نشود. يكي ديگر تجهيزات كافي شاپ كه مورد نياز مي باشد ميز و صندلي و قفسه بندي به عنوان تجهيزات كافي شاپ مي باشد. ميز و صندلي به عنوان تجهيزات كافي شاپ بايد به گونه اي باشد كه راحتي را براي كاربران و مشتريان كافي شاپ ايجاد نمايد ولي نبايد هم راحتي اين نوع از تجهيزات كافي شاپ به گونه اي باشد كه مشتري بخواهد ساعات طولاني بر روي صندلي بنشيند.

تجهيزات صوتي يكي ديگر از تجهيزات كافي شاپ مي باشد. نوع موسيقي كه در كافي شاپ انتخاب و پخش مي شود از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد و بايد به گونه اي براي بيشتر سلايق آرام بخش باشد. يكي ديگر از تجهيزات كافي شاپ مربوط به سينك و ماشين ظرفشويي مي باشد كه با توجه به اين كه تعداد زيادي از ظروف توليد مي شود بنابراين امكاناتي كه براي شستشوي ظروف در نظر گرفته مي شود بايد مناسب باشد تا بتواند با بهترين كيفيت و در اسرع وقت ظرف ها را شسته و بتوان مجددا از آن ها براي ديگر مشتريان استفاده نمود. در صورت نياز به مشورت درباره نحوه خريد تجهيزات كافي شاپ مي توانيد با فروشگاه اينترنتي ليون ايران تماس بگيريدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

ظرف پيتزا در انواع مختلفي موجود مي باشد و شما مي توانيد بر اساس سليقه يا نوع نياز خود يكي يا چند مدل از ظرف پيتزا را انتخاب نماييد. ظرف پيتزا داراي جنس تفلون و يا روكش تفلون باشد و يا ظرف پيتزا مي تواند آهني و يا آلومينيومي باشد. در خريد ظرف پيتزا بايد توجه داشته باشيد كه بتوانيد به راحتي ظرف پيتزا را بشوييد و در شستشوي ظرف پيتزا دچار مشكل نشويد. ظرف پيتزا بايد نچسب باشد تا در هنگام در وردن گيتزا از ظرف پيتزا دچار مشكل نشويد. ظرف پيتزا مي تواند در ابعاد و اندازه هاي مختلفي باشد و همچنين ظرف پيتزا مي تواند عمق هاي مختلفي نيز داشته باشد. ظرف پيتزا داراي سايز هاي صنعتي و خانگي مي باشد كه بر حسب نوع استفاده مي توانيد يكي از انواع ظرف پيتزا را انتخاب و خريداري نماييد.

بهترين برند براي خريد ظرف پيتزا

انتخاب و خريد انواع ظرف پيتزا مي تواند دايره اي باشد و يا مثلثي شكل و يا مربعي و مستطيلي باشد. البته شكل هاي فانتزي نيز براي پخت پيتزا در بازار موجود مي باشد كه از آن جمله مي توان به ظرف پيتزا به شكل قلب اشاره نمود كه مي تواند گزينه اي جالب براي ظرف پيتزا و پخت پيتزا در آن باشد. برزرگ ترين ابعادي كه براي ظرف پيتزا در نظر گرفته شده است 38 سانتي متر مي باشد كه براي مغازه ها مناسب مي باشد كه البته براي ظرف پيتزا به شكل مربعي و مستطيلي استفاده مي شود و براي ساخت ظرف پيتزا دايره اي از سايز هاي كوچك‌تري استفاده مي‌شود. برند ظرف پيتزا نيز متفاوت مي باشد و شما مي توانيد با تحقيقاتي كه انجام مي دهيد بهترين برند را براي خريد يكي از انواع ظرف پيتزا انتخاب نماييد. سعي كنيد بهترين برند را براي ظرف پيتزا انتخاب نماييد تا در استفاده كوتاه مدت از آن دچار مشكلي نشويد و ظرف پيتزا دچار خرابي نشود.

انتخاب ظرف پيتزا

به خصوص براي مصارف خانگي استفاده از ظرف پيتزا با جنس تفلون داراي طرفداران بيشتري مي باشد. مي توان ديگر خوراكي ها را نيز در ظرف پيتزا پخت اما به دليل اين كه بيشترين كاربرد ظرف پيتزا براي پخت پيتزا مي باشد بيشتر به ظرف پيتزا معروف شده است. شما مي توانيد با مراجعه به فروشگاه اينترنتي ليون ايران اطلاعات بيشتري را نسبت به انواع ظرف پيتزا كسب نماييد و همچنين مي توانيد به شكل آنلاين اقدام به خريد ظرف پيتزا در اين سايت نماييد همچنين با شماره ها درج شده در سايت مي توانيد با مشاوران ليون ايران براي خريد بهترين ظرف پيتزا مشاوره دريافت نماييد. اگر بخواهيد پيتزا را در مايكرويو بپزيد بهتر است نوع كوچك ظرف پيتزا را براي قرار دادن در مايكروويو خريداري نماييد. قيمت ظرف پيتزا بر اساس نوع ظرف پيتزا و جنس و ابعاد ظرف پيتزا متغير مي باشد. يكي ديگر از انواع ظرف پيتزا چدني مي باشد كه از جنس چدن ساخته شده است. ابعاد ظرف پيتزا استاندارد مي باشد زيرا نان هايي كه براي پخت پيتزا استفاده مي شوند بايد به راحتي در ظرف پيتزا جاي بگيرند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

از يخچال پيتزا براي نگهداري مواد پيتزا و ساندويچ استفاده مي شود. انواع گوجه و خيارشور و و انواع ديگر مواد غذايي كه نياز به نگهداري در يخچال دارند در يخچال پيتزا نگهداري مي شوند. يخچال پيتزا داراي ابعاد مختلفي مي باشد و بر اين اساس شما بايد نوعي از يخچال پيتزا را خريداري نماييد كه مورد نياز شما بوده و بتوانيد از ن در مغازه خود استفاده نماييد. كاسه هاي استيلي و بنماري بر روي يخچال پيتزا قرار مي گيرد كه داراي تعداد مختلفي مي باشد كه اين بسته به سايز يخچال پيتزا متفاوت خواهد بود.

يخچال پيتزا مي تواند يخچالي و يا دااراي فريزر باشد. يخچال پيتزا داراي مارك هاي مختلفي مي باشد كه شما بايد بر اساس تحقيقاتي كه انجام مي دهيد مناسب ترين آن ها را براي مغازه خود انتخاب نماييد. بر روي يخچال پيتزا بايد در جود داشته باشد كه از نظر بهداشتي بسيار مناسب تر خواهد بود. علاوه بر اين در دار بودن يخچال پيتزا زيبايي خاصي نيز به ان مي بخشد. يخچال پيتزا وارداتي بوده و مي توانيد بر اساس نوع نيازي كه داريد مي توانيد يكي از انواع يخچال پيتزا را انتخاب نماييد.

خصوصيات يخچال پيتزا

خريد انواع يخچال پيتزا بر اساس نوع برند و سايزي كه براي يخچال پيتزا انتخاب مي كنيد با قيمت هاي متفاوتي انجام مي شود. يخچال پيتزا  بايد به گونه اي باشد كه عايق بندي مناسبي داشته باشد تا انرژي كمي را تلف نمايد. يخچال پيتزا اگر داراي موتور نباشد و فقط از چندين ظرف استيل تشكيل شده است كه مي توانيد مواد غذايي را از قسمت داخلي آن بر داريد. اين نوع از يخچال پيتزا داراي قيمت پاييني مي باشدداخل يخچال پيتزا مي تواند دو طبقه باشد كه بر حسب نياز مي توانيد يكي از انواع آن ها را تهيه نماييد. يخچال پيتزا به دليل كاربردهاي مناسبي كه دارد هر روزه داراي طرفداران بيشتري مي شود. يخچال پيتزا مي تواند داراي رويه تخت و يا داراي رويه اريب باشد. اين شكل از يخچال پيتزا امكان ديد بهتري را به مشتري مي دهد و مشتري مي تواند تمام مواد داخل يخچال پيتزا را به راحتي مشاهده نمايد. استفاده از اين نوع تجهيزان باعث شده اتا شما بتوانيد در كمترين زمان بيشتري خدمات را به مشتري ارائه نماييد.

تعيين قيمت يخچال پيتزا

با توجه به اينكه يخچال پيتزا داراي امكانات و ابعاد مختلفي مي باشند بنابراين قيمت يخچال پيتزا را نمي توان قيمت مشخصي بيان كرد. بايد براي انتخاب  يخچال پيتزا دقيقاً بدانيد كه چه كاربردي مد نظر ش ما مي باشد و خريد يخچال پيتزا را بر آن اساس انجام دهيد. براي اين كه شما مي خواهيد براي مدت هاي طولاني از يخچال پيتزا استفاده نماييد بهتر است بهترين برند را براي يخچال پيتزا انتخاب نماييد تا در استفاده از آن به مشكل نخوريد. همچنين شما مي توانيد يخچال پيتزا را به شكل دست دوم خريداري نماييد ولي قبل از خريد يخچال پيتزاي دست دوم بايد دقت كنيد تا يخچال پيتزا سالم باشد تا با پرداخت هزينه اي كه مي كنيد در استفاده از آن دچار خرابي نشويد.

براي دريافت مشاوره مي توانيد با مشاوران فروشگاه اينترنتي ليون ايران تماس بگيريدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

دستگاه گريل يكي از تجهيزات آشپزخانه هاي صنعتي و مسكوني مي باشد و از يك صفحه براي گريل كردن مواد غذايي استفاده مي شود. دستگاه گريل مي تواند ذغالي و يا برقي باشد و بر حسب نوعي كه مي خواهيد مي توانيد يكي از آن ها را خريداري و استفاده نماييد. براي استفاده از دستگاه گريل صنعتي بيشتر از فولاد a36  استفاده مي شود. در برخي از ديگر موارد نيز از استيل و يا كامپوزيت ضد زنگ و آلومينيوم استفاده مي شود. بيشتر انواع دستگاه گريل به شكل مستقيم و يا غير مستقيم از طريق حرارت و يا عنصرهاي الكتريكي گرم مي شود.

دستگاه گريل مي تواند سنتي باشد و يا نباشد. دستگاه گريل اگر سنتي باشد از به شكل سنگ يا آجر و از يك صفحه گرد تشكيل شده است كه  در ان از شن و ماسه پر شده باشد.

دستگاه گريل خانگي

دستگاه گريل از نوع خانگي در حقيقت يك نوع از ماهيتابه مي باشد كه انرژي آن از برق توليد مي شود و قابليت تنظيم دما را دارند. ضخامت دستگاه گريل خانگي چيزي در حد 3.2 ميلي متر مي باشد. 

يكي ديگر از انواع دستگاه گريل، گريل تجاري مي باشد كه مي تواند آزاد و يا ايستاده باشد كه از سه بخش صفحه، منبع گرما و محل كنترل گرما تشكيل شده اند. هر كدام از اين سه قسمت داراي ويژگي هايي مي باشند كه بر روي كيفيت كار دستگاه گريل تاثير خواهند گذاشت.

گرماي دستگاه گريل مي تواند هم به شكل گازي و هم به شكل برقي توليد شود كه مي توان حرارت را در ه مه اين موارد در دستگاه گريل تنظيم نمود.

وظيفه دستگاه گريل سرخ كردن و يا برشته كردن روي برخي از انواع غذاهاي پخته شده مي باشد. برخي از انواع غذاها نيازمند حرارتي هستند كه با استفاده از دستگاه گريل مي توان آن ها را تنظيم كرده و مورد استفاده قرار داد.

غذايي كه گريل شده باشد در همه جاي دنيا از محبوبيت بالايي برخوردار مي باشد بنابراين اسنفاده از دستگاه گريل براي تهيه بسياري از غذاها مورد نياز مي باشد. با استتفاده از دستگاه گريل و گربل كردن غذا شما مي توانيد بدون اينكه به غذا آسيب برسانيد غذا را گريل نماييد. يكي از فروشگاه هايي كه در زمينه فروش انواع دستگاه گريل فعاليت مي كند فروشگاه اينترنتي ليون ايران مي باشد

كاري كه دستگاه گريل مي كند بايد به گونه اي باشد كه آسيبي از جمله سوختگي به مواد غذايي وارد نكند. بنابراين اگر حرارتي كه به ماده غذايي وارد مي شود بيش از ميزاني باشد كه مورد نياز مي باشد لايه غذا خواهد سوخت. قبل از اينكه از دستگاه گريل استفاده نماييد بايد كف دستگاه گريل را چرب كنيد تا مانع از رسيدن مستقيم حرارت به غذا شويد. با اين احتساب غذا به خوبي پخته مي شود.  همچنين به دليل استفاده از روغن براي دستگاه گريل باعث مي شود تا پس از رسيدن حرارت به غذا اسيب كمتري به بافت غذا وارد شود. شما با استفاده از اين روش علاوه بر اينكه غذايي بهتر ميل مي كنيد سالم تر نيز خواهد بودادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

فر ريلي پيتزا يكي از انواع فر پيتزا مي باشد كه براي پخت پيتزا از آن استفاده مي شود. يكي از خصوصيات اين نوع از فر پيتزا اين است كه پيتزا را به آهستگي مي پزد و روي نواري حركت مي كند. بر روي اين نوع از فر پيتزا مي توانيد به غير از پيتزا انواعي ديگر از غذا را نيز بپزيد. اين نوع از فر پيتزا براي پخت همبرگر نيز استفاده مي شود. اين نوع از فر پيتزا براي مكان ها كم جمعيت مناسب مي باشد و براي مكان هاي پر جمعيت نمي توان به راحتي از آن استفاده نمود.

درباره فر پيتزا آجري

فر پيتزا اگر آجري باشد  از آجرهايي مقاوم براي آن استفاده مي شود. اين نوع از فر پيتزا  از فرهاي قديمي و باستاني الهام گرفته است. سوخت اين نوع از فر پيتزا از سوختن چوب تامين مي شود. اما مي توان براي آن از گاز و ذغال نيز استفاده نمود. طعم اين نوع از پيتزا طعمي سنتي دارد و بسياري از افراد علاقمندند تا پيتزا را در اين نوع از فر پيتزا پخت نمايند. در اين نوع از فر پيتزا مي توان دماي حرارت را از 370 تا 540 درجه سانتي گراد تغيير داد. براي استفاده از اين نوع از فر پيتزا بايد از قبل فر پيتزا را گرم نمود كه اين فر براي گرم شدن زماني بين سه ربع تا 1 ساعت زمان مي برد. برخي از مدرن ترين انواع فر پيتزا داراي درجه سنج براي گرم كردن فر نيز مي باشند. اينكه ضخامت پيتزا در چه حد باشد براي پخت پيتزا زماني بين 90 ثانيه تا 5 دقيقه زمان مي برد

فر پيتزا به شكل طبقه بندي شده

فر پيتزا از نوع طبقه اي داراي چندين طبقه مي باشد كه از جنس سنگ مي باشد و پيتزا براي پخت بر روي آن قرار مي گيرد. براي تنظيم دماي اين نوع از فر پيتزا دمايي بين 200 تا 370 درجه سانتي گراد قابل تظيم مي باشد. حرارت در اين نوع از فر پيتزا از گاز يا برق استفاده مي كند. براي پيش گرم كردن فر پيتزا بايد يك ساعت قبل فر را روشن نمود. پخت پيتزا در اين نوع از فر پيتزا چيزي مابين 6 تا 8 دقيقه طول مي كشد. كه اين ميزان از زمان بسته به ضخامت پيتزا متفاوت خواهد بود.

فر پيتزاي كنوكسيوني يكي از انواع فر پيتزا

اين نوع از فر پيتزا بهترين نوع از فر پيتزا مي باشد كه ضمن اين كه كيفيت بسيار بالايي دارد انرژي بسيار كمي نيز استفاده مي نمايد. كيفيتي كه اين نوع از پيتزا ارائه مي نمايد با نوع سنتي پخت پيتزا قابل مقايسه مي باشد. اين نوع از فر پيتزا براي مكان هايي كه فضاي كمي دارند بسيار مناسب مي باشد و هزينه هاي انرژي با استفاده از اين روش بسيار كاهش پيدا مي كند. براي گرم كردن اين نوع از فر پيتزا زماني بين 15 تا 20 دقيقه مورد نياز مي باشد. اين نوع از فر پيتزا مي تواند هم گازي و هم برقي باشد. براي اطلاعات بيشتر مي توانيد با فروشگاه اينترنتي ليون ايران تماس بگيريد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

براي تهيه كنتاكي از هني پني استفاده مي شود. انواع مرغ كنتاكي و مرغ سوخاري نيز با هني پني طبخ مي شود. هني پني به شكل فشاري كار مي كند. هني پني ساخت كشور آمريكا مي باشد و ابعاد 46 در 104 در 158 و وزن هني پني 165 كيلوگرم مي باشد. در تمامي شعب كي اف سي از هني پني استفاده مي شود. از آن جا كه مرغ در هني پني با استفاده از فشار سوخاري سرخ مي شود خون آبه از آن خارج نمي شود. براي 5 كيلوگرم مرغ 15 دقيقه زمان براي سرخ شدن در  هني پني مورد نياز مي باشد. استفاده از پمپ فيلتر باعث مي شود تا روغن نيز خراب نشود و بتوان به راحتي ان را صاف نمود.

جنس دستگاه هني پني از استيل بوده و ماده اي كه هني پني با ان كار مي كند گاز مي باشد هني پني داراي صفحه كنترل كامپيوتري مي باشد

برنامه هني پني

هني پني داراي يك كامپيوتر پيشرفته بوده و بسيار حرفه اي مي باشد و برنامه هاي ان level1 و level2  مي باشد. مي توان به دستگاه هني پني براي پخت مرغ اسپايسي، كريسپي و كرانچي و خشك مانند زير برنامه ريزي نمود. در ابتدا بايد كليد p را براي مدت سه ثانيه فشار دهيد كه در اين زمان هني پني از شما كدي مي خواهد كه معمولا 123 مي باشد. سپس وار برنامه مي شود و با دو عدد روبرو خواهيد شد براي مثال اگر مرغ اسپايسي مي خواهيد بايد عدد 1 را انتخاب نماييد. در حالي كه در حال انجام تنظيمات مي باشد كليد p شما را به مرحله بعدي و I  شما را به مرحله قبلي بر مي گرداند.

در كل براي فست فودها يي كه به شكل حرفه اي كار مي كنند به هني پني نياز خواهيد داشت. بهترين انواع مرغ سوخاري توسط هني پني طبخ مي شود و در كل دنيا نيز رتبه اول را دارد.

مزاياي استفاده از هني پني

تقسيم بسيار عالي هني پني يكي از مزاياي استفاده از دستگاه هني پني مي باشد. سيستم الكترونيكي كه در اين دستگاه استفاده شده است بسيار فوق العاده است و سيستم فيلتر هني پني بسيار عالي مي باشد. تمامي تنظيمات هني پني قابل استفاده و پر كاربرد مي باشد. يكي از نكات مورد توجه در دستگاه هني پني اين است كه خدمات پس از فروش بسيار خوبي دارد. ولي با استفاده از دستگاه هني پني مشكلاتي نيز برخورد خواهيد كرد كه از آن جمله مي توان به چكيدن روغن از كنار پمپ اشارع نمود كه براي حل اين مشكل مهره قبل از پمپ را محكم نماييد. يكي ديگر از مشكلاتي كه ممكن است با استفاده از هني پني داشته باشيدپمپ به خوبي روغن را بالا نكشد. ولي در كل بهترين وسيله اي كه مي توان به وسيله ان مرغ كنتاكي را با كيفيت بالايي پخت هني پني مي باشد. براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره هني پني مي توانيد با فروشگاه اينترنتي ليون ايران تماس بگبريد و  يا با مراجعه به سايت از اطلاعاتي كه در داخل سايت آمده استفاده كرده و هني پني را سفارش دهيدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

اگر بخواهيد مقادير زيادي از مواد غذايي را سرخ كنيد مي توانيد از سرخ كن صنعتي استفاده نماييد. سرخ كن صنعتي مي تواند مقادير زيادي از مواد را در مدت زماني كم سرخ كند. ساختاري كه براي سرخ كن صنعتي استفاده مي شود زياد پيچيده نيست ولي برخي از انواع پيشرفته نيز براي سرخ كن صنعتي موجود مي باشد. يك سبد فلزي كه در داخل سرخ كن قرار مي گيرد و روغن نيز در روي آن ريخته مي شود و م يجوشد از اجزاي تشكيل دهنده سرخ كن صنعتي مي باشد. معمولا براي دريافت بهترين نتيجه از سرخ كن صنعتي آپشن هايي بر ان در نظر گرفته شده است. براي مثال سرخ كن صنعتي مانع از سرخي بيش از حد مواد سرخ شدني مي شود و داراي هشدار دهنده هايي مي باشد كه مي تواند شما را با استفاده از تايمري كه دارد از ميزان نزديك شدن به زمان سرخ شدن اگاه سازد. همچنين از فيلتر روغن براي زياد شدن عمر سرخ كن صنعتي استفاده مي ود و همچنين سرخ كن صنعتي داراي كنترل كنندده هاي الكتريكي و مكانيكي براي كنترل درجه حراري مي باشد.

كاربرد سرخ كن صنعتي چيست

براي تهيه بسياري از فست فود ها از سرخ كن صنعتي استفاده مي  شود براي سرخ كردن بسياري از مواد غذايي و همچنين براي برشته كردن برخي ديگر از مواد غذايي از سرخ كن صنعتي استفاده مي شود. المنت هايي كه در سرخ كن صنعتي استفاده مي شود داراي تماس مستقيم با روغن مي شود و همين موضوع باعث مي شود تا اتلاف انرژي بسيار كم تر باشد.  براي اينكه سرخ كن صنعتي خراب نشود براي ساخت آن ها از فولاد نرم و يا استيل استفاده مي شود. ولي در اين بين استيل اگر در سرخ كن صنعتي استفاده شود بسيار مناسب تر مي باشد زيرا استيل نسبت به فولاد نرم خوردگي كم تري دارد.

درباره انواع سرخ كن صنعتي بيشتر بدانيد

سرخ كن صنعتي مي تواند بزرگ باشد  كه به سرخ كن صنعتي الكترونيكي، بدون روغن، ميني سرخ كن مي توان اشاره نمود. سرخ كن صنعتي مي تواند داراي ابعاد مختلفي باشد و شما بايد خريد انواع سرخ كن صنعتي را با توجه به نيازي كه داريد انتخاب نماييد. برخي از سرخ كن صنعتي نيز توليد شده است كه براي سرخ كردن مواد غذايي توسط آن ها نيازي به روغن نمي باشد. سرخ كن صنعتي كه نيازي به روغن ندارند با استفاده از جريان سريع هوا مواد را به خوبي  سرخ مي كند.

اگر قصد خريد سرخ كن صنعتي را داريد بايد نكاتي را در نظر بگيريد.  اولين نكته اي كه بايد در خريد سرخ كن صنعتي در نظر بگيريد اين است كه مي خواهيد از سرخ كن صنعتي براي چه تعدادي استفاده نماييد و خريد سرخ كن صنعتي را بر آن اساس انجام دهيد. سعي كنيد از سرخ كن صنعتي اسانسور دار خريداري ننماييد زيرا اين مدل از سرخ كن صنعتي زودتر خراب مي شود براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با فروشگاه اينترنتي ليون ايران تماس بگيريد و يا به سايت ما مراجعه نماييدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

دستگاه همبرگر در سايزهاي مختلف وجود دارد كه يكي از انواع ان ها 13 سانتي متري مي باشد كه مي تواند110 گرم گوشت را شكل دهد. از دستگاه همبرگر در فست فودها مورد استفاه قرار مي گيرد و بسيار هم مورد استقبال قرار گرفته است. دستگاه همبرگر هم مي تواند دستي و هم اتوماتيك باشد. دستگاه همبرگر گوشت را شكل مي دهد و مي توان از آن براي ساخت ساندويچ استفاده نمود. همچنين دستگاه همبرگر مي تواند در ابعاد 15 سانتي متري و 17 سانتي متري خريداري شود.

مشخصات دستگاه همبرگر

 جنس دستگاه همبرگر از استيل بوده و اين به اين دليل است كه گوشت دائما با دستگاه همبرگر در تماس است و اگر  استيل نباشد مب تواند باعث شود تا دستگاه همبرگر دچار خراب و زنگ زدگي شود. بنابراين هر كدام از بخش هايي در دستگاه همبرگر كه با گوشت سر و كار دارد بايد ضد زنگ باشد. براي استفاده از دستگاه همبرگر نيازي نداريد شخصي حرفه اي را براي تهيه همبرگر در دسترس داشته باشيد. دستگاه همبرگر با برق تك فاز كار مي كند. يكي ديگر از مزايايي كه بايد دستگاه همبرگر داشته باشد اين است كه بتوان تمام بخش هاي دستگاه همبرگر را كه با گوشت ارتباط مستقيم دارند را  مورد شستشو قرار داد تا از نظر بهداشتي دچار مشكلاتي جدي نشويد. دستگاه همبرگر بايد داراي كاغذ گذار باشد و همچنين بتواند با استفاده از شمارشگر تعداد همبرگرهاي زده شده را بشمارد. همچنين دستگاه همبرگر بايد بتواند ميزان دقيق گوشت را براي ساخت همبرگر استفاده نمايد.

قيمت دستگاه همبرگر

 بر اساس اين كه كيفيت ساخت انواع دستگاه همبرگر قيمت دستگاه همبرگرساز از هم متفاوت مي باشد همچنين ابعاد و نوع برند دستگاه همبرگر بر روي قيمت دستگاه همبرگر تاثير مي گذارد.  يكي ديگر از مواردي كه بر روي قيمت دستگاه همبرگر تاثير مي گذارد اين است كه دستگاه همبرگر داراي گارانتي و خدمات پس از فروش معتبر باشد يا نباشد.

به شكا متوسط هر دستگاه همبرگر مي تواند در ساعت 250تا 1200 همبرگر را تهيه نمايد. وزن تقريبي دستگاه همبرگر 95 كيلوگرم مي باشد و تمام بخش هايي از دستگاه همبرگر كه ارتباطي مستقيم با گوشت دارد استيل و ضد زگ مي باشد

 

هنگامي كه گوشت چرخ كرده را داخل دستگاه همبرگر قرار مي دهيد دستگاه همبرگر داخل آن را گود مي نمايد و البته از دستگاه همبرگر مي تواند براي مواد ديگر نيز استفاده نمود. به اين ترتيب پس از گو شدن گوشت چرخ كرده مي توانيد مواد ديگري نيز داخل همبرگر قرار دهيد. دستگاه همبرگر مي تواند دستي، اتوماتيك و يا نيمه اوماتيك باشد.همبرگر توسط دستگاه همبرگر مي تواند بيضي و يا دايره اي و يا چهارگوش توليد شود. از گوشت مرغ و سويا نيز مي توان در دستگاه همبرگر استفاده نمود. همچنين وزن مشخصي از گوشت را مي توان براي دستگاه همبرگر تنظيم نمود. اگ مي خواهيد اطلاعات بيشتري را در زمينه انواع دستگاه همبرگر كسب نماييد مي توانيد با فروشگاه اينترنتي ليون ايران تماس بگيريد و يا با مراجعه به اين سايت اطلاعات دقيقي را كسب نماييد و ضمن مقايسه نوعي از دستگاه همبرگر را خريداري نماييدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

يكي از انواع غذاها كه داراي محبوبيت بسيار زيادي مي باشد كباب تركي نام دارد بنابراين براي تهيه كباب تركي بايد از دستگاه كباب تركي خريداري نمود. دستگاه كباب تركي از تجهيزات فست فود محسو ب مي شود و بايد براي خريد دستگاه كباب تركي از برترين برندها و با كيفيت ترين انواع آ ن ها خريداري نمود. دستگاه كباب تركي داراي انواع مختلف و ابعاد مختلفي مي باشد و بايد يكي از مناسب ترين ان ها را براي نياز خود خريداري نماييد. دستگاه كباب تركي داراي شعلع تابشي مي باشد و براي پخت كباب تركي از سه شعله تابشي بايد در دستگاه كباب تركي استفاده شود. دستگاه كباب تركي مي تواند داراي شعله تابشي از سنگ و يا از صفحه استيل باشد. ابعاد شعله ترك در دستگاه كباب تركي ابعاد كوچك تري دارد و لي داراي ارتفاع بلندتري مي باشد لي شعله تابشي اگر در دستگاه كباب تركي استفاده شود داراي پهناي بيشتري خواهد بود.

قيمت دستگاه كباب تركي

اينكه دستگاه كباب تركي از چه موادي ساخته شده باشد و  كيفيت ساخت دستگاه كباب تركي بالا و يا متوسط و پايين باشد و اينكه در چه ابعادي دستگاه كباب تركي ساخته شده باشد بر روي قيمت دستگاه كباب تركي تاثير مي گذارد. همچنين دستگاه كباب تركي كه مي خريد بايد داراي خدمات پس از فروش و همچنين داراي گارانتي باشد تا در صورت نياز بتوانيد از اين خدمات استفاده نماييد و سر در گم نشويد.

مزيت استفاده از دستگاه كباب تركي

يكي از مزاياي بسيار مهم دستگاه كباب تركي اين است كه دستگاه كباب تركي كاملاً بي صدا كار مي كند و هنگامي كه اين دستگاه كباب تركي را روشن مي كنيد هيچ صدايي از آن بلند نمي شود سيخي كه مي توانيد از آن براي كباب كردن دستگاه كباب تركي مي تواند بين 35 الي 45 كيلو گرم گوشت را تحمل نمايد.  ولي در صورتي كه دستگاه كباب تركي مي تواند تا 200 كيلوگرم را نيز تحمل كند كه اين با توجه به نوع نياز شما مي تواند متغير باشد. بنابراين شما براي خريد دستگاه كباب تركي بايد ببينيد كه چه ميزان مشتري داريد و بر آن اساس خريد دستگاه كباب تركي را انجام دهيد.

در هنگام تهيه و  خريد دستگاه كباب تركي اين نكته را در نظر داشته باشيد كه دستگاه كباب تركي را با گارانتي خريداري نماييد و همچنين داراي خدمات پس از فروش مناسبي باشد تا در صورت نياز بتوانيد بدر صورت بروز مشكل به آن ها مراجعه نماييد. از دستگاه كباب تركي براي مرغ نيز استفاده مي شود. دستگاه كباب تركي داراي رويه استيل مي باشد و مي توانيد آن را به راحتي مورد شستشو قرار دهيد. براي دريافت اطلاعات بيشتر در باره نحوه خريد انواع دستگاه كباب تركي مي توانيد به فروشگاه اينترنتي ليون ايران مراجعه نماييد و اطلاعات بيشتري را در زمينه خريد انواع دستگاه كباب تركي كسب نماييد. علاوه بر اين مي توانيد با شما ره هاي درج شده در اين سايت تماس گرفته و راهنمايي هاي لازم را در اين زمينه برا خريد دستگاه كباب تركي دريافت نماييد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ]
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراح بیگ سایت