دارامان

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت
 

وظيفه دراير اين است كه بخارا را از هواي فشرده جدا مي كند. دراير در بسياري از صنايع كاربرد دارد. در فرايند فشرده كردن هوا آلاينده هايي كه در هوا وجود دارند غليظ مي شوند. شبنمي كه در هواي فشرده مي باشد در اين سيستم نسبت به هواي بيرون زياد مي شود و در نهايت از لوله اي كه در زير دراير تعبيه شده است خارج مي شود. انواع مختلف دراير تبريدي و جذبي در كمپرسور استفاده مي شود. دراير مي تواند مايع يا آب شونده باشد، غشايي باشد و يا دراير يخچالي باشد.

دراير جذبي يكي از انواع دراير

دراير جذبي از دو عدد برج تشكيل شده است كه با استفاده از موادي كه در آ ها استفاده شده است رطوبت هوا را به خود جذب مي نمايد. اينكه دراير چگونه رطوبت را جذب مي نمايد مربوط به اين است كه اين برج ها داراي سطحي متخلخل مي باشند و همين سطوح باعث مي شود تا دراير رطوبت رابه خود جذب نمايد. اگر در دراير يكي از برج ها توسط رطوبت اشباع شود برج دوم با توليد هواي خشك برج را دوباره آماده به كار مي نمايد و دراير به كار خود ادامه مي دهد. موادي كه وظيفه خشك كردن را بر عهده دارند پس از مدتي استفاده نياز به تعويض دارند و بايد دوباره مواد را شارژ نمود تا دراير كارايي اوليه خود را به دست بياورد. اين مواد داراي كيفيت هاي متفاوتي مي باشند و شما بايد از بهترين انواع آن ها براي دراير استفاده نماييد تا كارايي دراير حفظ شود. قيمت مواد دراير جذبي مناسب است و به راحتي مي توانيد مجدداً آن را شارژ نماييد. اگر گردش هوا به درستي انجام شود طول عمر دراير افزايش پيدا خواهد كرد. يكي از انواع دراير كه در صنايع زيادي كاربرد فراوان دارد دراير تبريدي نام دارد.

دراير تبريدي

اين نوع از دراير مي تواند هوايي را كه توليد شده را سرد نمايد و به اين ترتيب موجب مي شود تا رطوبتي كه در هوا وجود دارد جدا سازي شود و نقطه شبنم را در هوا تا حد مشخصي پايين مي آورد و هوا را از هر گونه رطوبتي خشك مي نمايد. گازي كه براي سرد كردن گازها مورد استفاده قرار مي گيرد با استاندارد هاي زيست شناختي هماهنگي دارد و كاملا استاندارد مي باشد و مدت زمان زيادي براي شارژ مجدد آن ها صرف مي شود. در سيستم دراير تبريدي فيلترهايي تعبيه شده است كه براي جذب گرد و غبار مورد استفاده قرار مي گيرد و به اين ترتيب دراير دير تر خراب مي شود و هزينه هايي كه مربوط به نگهداري دراير مي شود كاهش خواهد يافت.

نام ديگر دراير هوا خشك كن هوا مي باشد.

خريد دراير يا خشك كن

دراير داراي ابعاد مختلفي مي باشد كه شما بايد بر اساس نوع نيازي كه داريد يكي از ابعاد دراير را براي كار يا صنعت خودانتخاب نماييد. براي مشورت درباره خريد دراير مي توانيد با شركت هوامدار تماس گرفته و از مشاوران ما در اين باره كمك بگيريد و يا به سايت ما مراجعه نماييد و اطلاعات بيشتري را درباره انواع دراير و كاربرد انها به دست آوريدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

وظيفه دراير اين است كه بخارا را از هواي فشرده جدا مي كند. دراير در بسياري از صنايع كاربرد دارد. در فرايند فشرده كردن هوا آلاينده هايي كه در هوا وجود دارند غليظ مي شوند. شبنمي كه در هواي فشرده مي باشد در اين سيستم نسبت به هواي بيرون زياد مي شود و در نهايت از لوله اي كه در زير دراير تعبيه شده است خارج مي شود. انواع مختلف دراير جذبي و تبريدي در كمپرسور استفاده مي شود. دراير مي تواند مايع يا آب شونده باشد، غشايي باشد و يا دراير يخچالي باشد.

دراير جذبي يكي از انواع دراير

دراير جذبي از دو عدد برج تشكيل شده است كه با استفاده از موادي كه در آ ها استفاده شده است رطوبت هوا را به خود جذب مي نمايد. اينكه دراير چگونه رطوبت را جذب مي نمايد مربوط به اين است كه اين برج ها داراي سطحي متخلخل مي باشند و همين سطوح باعث مي شود تا دراير رطوبت رابه خود جذب نمايد. اگر در دراير يكي از برج ها توسط رطوبت اشباع شود برج دوم با توليد هواي خشك برج را دوباره آماده به كار مي نمايد و دراير به كار خود ادامه مي دهد. موادي كه وظيفه خشك كردن را بر عهده دارند پس از مدتي استفاده نياز به تعويض دارند و بايد دوباره مواد را شارژ نمود تا دراير كارايي اوليه خود را به دست بياورد. اين مواد داراي كيفيت هاي متفاوتي مي باشند و شما بايد از بهترين انواع آن ها براي دراير استفاده نماييد تا كارايي دراير حفظ شود. قيمت مواد دراير جذبي مناسب است و به راحتي مي توانيد مجدداً آن را شارژ نماييد. اگر گردش هوا به درستي انجام شود طول عمر دراير افزايش پيدا خواهد كرد. يكي از انواع دراير كه در صنايع زيادي كاربرد فراوان دارد دراير تبريدي نام دارد.

دراير تبريدي

اين نوع از دراير مي تواند هوايي را كه توليد شده را سرد نمايد و به اين ترتيب موجب مي شود تا رطوبتي كه در هوا وجود دارد جدا سازي شود و نقطه شبنم را در هوا تا حد مشخصي پايين مي آورد و هوا را از هر گونه رطوبتي خشك مي نمايد. گازي كه براي سرد كردن گازها مورد استفاده قرار مي گيرد با استاندارد هاي زيست شناختي هماهنگي دارد و كاملا استاندارد مي باشد و مدت زمان زيادي براي شارژ مجدد آن ها صرف مي شود. در سيستم دراير فيلترهايي تعبيه شده است كه براي جذب گرد و غبار مورد استفاده قرار مي گيرد و به اين ترتيب دراير دير تر خراب مي شود و هزينه هايي كه مربوط به نگهداري دراير مي شود كاهش خواهد يافت.

نام ديگر دراير هوا خشك كن هوا مي باشد.

خريد دراير يا خشك كن

دراير داراي ابعاد مختلفي مي باشد كه شما بايد بر اساس نوع نيازي كه داريد يكي از ابعاد دراير را براي كار يا صنعت خودانتخاب نماييد. براي مشورت درباره خريد دراير مي توانيد با شركت هوامدار تماس گرفته و از مشاوران ما در اين باره كمك بگيريد و يا به سايت ما مراجعه نماييد و اطلاعات بيشتري را درباره انواع دراير و كاربرد انها به دست آوريدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

در سيستم هاي هواي فشرده تله آبگير كاربرد بسياري دارد و وظيفه آن جذب نمودن قطرات آب مي باشد. كاري كه تله آبگير انجام مي دهد گريز از مركز مي باشد و به اين شكل قطرات آب جدا مي شوند. تله آبگير به اين شكل كار مي كند كه با برخورد با هوا پره هاي تله آبگير شروع به حركت مي كند. حركت آن به شكل گردابي مي باشدو به اين ترتيب آب از هوا جدا مي شود.

كاري كه  تله آبگير انجام مي دهد مانند حركت سانتريفيوژ مي باشد و مي تواند قطرات روغن و آب را از هم جدا كند. طراحي تله آبگير به اين شكل است كه  مي تواند روغن آب را به خوبي جذب نمايد. از آن جا كه وظيفه تله آبگير جذب كردن آب مي باشد بنابراين لايه داخلي تله آبگير به گونه اي طراحي شده است كه در برابر آب دچار خرابي و خوردگي نشود. همچنين تله آبگير باعث مي شود هوايي كه به داخل آن وارد شده است داراي كيفيت بالايي شود.  يكي ديگر از ويژگي هاي تله آبگير اين است كه تله آبگير باعث مي شود تا در مسير لوله فشار افت كند و از مصرف بيش از حد انرژي جلوگيري شود. شما مي توانيد با خريد تله آبگير كه قيمت زيادي نيز ندارد بازدهي كارتان را تا حد قابل توجهي افزايش دهيد.

خريد تله آبگير

تله آبگير را با كيفيت خريداري نماييد تا بتوانيد بدون هيچ مشكلي براي زمان زيادي از تله آبگير استفاده نماييد. اگر تله آبگير را با كيفيتي مطلوب خريداري نماييد مي توانيد براي ساليان زيادي از آن استفاده نماييد ولي در غير اين صورت بايد به سرعت آن را تعويض نماييد. همچنين بايد از تله آبگير به خوبي نگهداري شود تا بر اثر گذشت زمان دچار خرابي نشود. تله آبگير بايد بتواند در شرايط آب و هوايي مختلف بهترين كارايي را داشته باشد و كيفيت كاركرد آن تغيير نكند. يكي دير از نكاتي كه بايد در خريد تله آبگير به آن توجه نماييد رنگي است كه در داخل تله آبگير از ان استفاده ده است كه اگر داراي كيفيت بسيار بالايي باشد مي تواند از زنگ زدگي آن و خرابي تله آبگير جلوگيري نمايد.

نحوه كاركرد تله آبگير

وظيفه تله آبگير اين است كه آب را از هوايي كه فشرده شده است جدا كند. هنگامي كه هوا به داخل تله آبگير مي رود توسط نيروي گريز از مركز آب از هوا جدا مي شود و به سمت پايي هدايت مي شود و در نهايت از سيستم خارج مي شود. و هوايي كه در تله آبگير باقي مانده است به راه خود ادامه خواهد داد. يكي از شركت هاي فعال در زمينه توليد انواع تله آبگير شركت هوامدار مي باشد. شما مي توانيد براي در يافت اطلعات بيشتر در زمينه خريد انواع تله آبگير با اين شركت تماس بگيريد. همچنين براي اطلاع از شماره هاي اين شركت مي توانيد به سايت اين شركت مراجعه نماييد. كارشناسان شركت هوامدار مي توانند در زمينه انواع تله آبگير توليد اين شركت شما راهنمايي كرده و در زمينه نوع نيازي كه داريد به شما اطلاعات مناسبي ارائه نمايندادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

به دستگاهي كه با استفاده از فشار گاز حجم سيستم كاهش پيدا مي كند كمپرسور تسمه اي مي گويند كه باعث مي شود گاز با فشار از سيستم خارج شود. براي فشرده شد انواع مختلفي از گاز از كمپرسور تسمه اي استفاده مي شود. وظيفه كمپرسور تسمه اي اين است كه با انرژي مكانيكي زيادي كه مصرف مي كنند مي توانند سيال را به داخل خود برده و گاز را فشرده نمايد.

بر اثر عملياتي كه كمپرسور تسمه اي انجام مي دهد دماي گازي كه فشرده مي شود افزايش خواهد يافت به همين منظور نياز است تا دماي گازي كه فشرده شده است كاعش پيدا كند به همين منظور از يك سيستم خنك كننده گاز را عبور مي دهند تا گاز به دماي معمولي خود برسد.

انواع كمپرسور تسمه اي

كمپرسور تسمه اي در انواع مختلفي توليد مي شود كه هر كدام براي كاري مناسب مي باشد. براي مصارف صنعتي و عمومي اواع كمپرسور تسمه اي توليد شده است. براي اين كه يكي از استفاده هاي كمپرسور تسمه اي را به شما بگوييم مي توانيم به پمپ آكواريوم اشاره نماييم كه در آن هم از نوعي از كمپرسور تسمه اي استفاده شده است.

طرز كار كمپرسور تسمه اي مانند پمپ مي باشد و از توربوماشين هاي توانگير محسوب مي شود.

تقسيم بندي كمپرسور تسمه اي به دو دسته انجام شده است يكي كمپرسور تسمه اي با جا به جايي مثبت و ديگري كمپرسور تسمه اي ديناميكي كه كمپرسور تسمه اي با جا به جايي مثبت خود به دو دسته دوراني و كمپرسور تسمه اي رفت و برگشتي تقسيم شده است. كمپرسور تسمه اي ديناميكي نيز سانتريفيوژ و كمپرسور تسمه اي محوري

درباره كمپرسور تسمه اي رفت و برگشتي بيشتر بدانيد

بيشتر كمپرسور تسمه اي از نوع رفت و برگشتي در صنايع گازي مورد استفاده قرار مي گيرد كه كاركرد آن به اين صورت مي باشد كه سيالي به داخل اين نوع از كمپرسور تسمه اي وارد شده و فشار آن در خروجي كمپرسور تسمه اي بالا مي برود. براي انتقال گاز نيز از اين نوع كمپرسور تسمه اي استفاده مي شود.

درباره كمپرسور تسمه اي اسكرو

يكي از انواع كمپرسور تسمه اي كمپرسور تسمه اي اسكرو مي باشد. در كمپرسور تسمه اي اسكرو دو عدد روتر مارپيچي با تناوب مي گردند و سيال را به داخل مخزن مي برد و باعث افزايش فشار مي شود. سيالي كه توسط كمپرسور تسمه اي اسكرو فشرده شده است از انتهاي كمپرسور تسمه اي خارج مي شود. كمپرسور تسمه اي اسكرو به آرامي حركت مي كند و لرزش زيادي ندارد و به همين جهت در آن از فنر استفاده نشده است. ولي ممكن است كمپرسور تسمه اي اسكرو دچار لرزش هايي شود كه براي رفع ان ها از لرزه گير استفاده شده است. روترها بايد در زمان هاي منظمي روغن كاري شوند و نبايد خشك كار كنند در اين صورت خراب شده و يا به درستي كار نمي كنند

كمپرسور تسمه اي پيستوني

در اين نوع از كمپرسور تسمه اي هنگامي كه پيستون به پايين حركت مي كند گاز و يا هوا به داخل پيستون رانده مي شود و زماني كه پيستون به حالت اول باز مي گردد متراكم مي شود.  ميله ميل لنگي كه در اين كمپرسور تسمه اي وجود دارد باعث مي شود تا ميل لنگ حركتش از چرخشي به خطي تبديل شود. بر عكس موتورهاي احتراق گاز در اين نوع از كمپرسور تسمه اي جرقه نزده و كه در اين صورت فشار گاز زياد مي شود در اين هنگام دريچه خروج باز شده و گاز با شدت زيادي خارج مي شود. براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانيد با شركت هوامدار تماس بگيريدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

به دستگاهي كه با استفاده از فشار گاز حجم سيستم كاهش پيدا مي كند كمپرسور مي گويند كه باعث مي شود گاز با فشار از سيستم خارج شود. براي فشرده شد انواع مختلفي از گاز از كمپرسور استفاده مي شود. وظيفه كمپرسور اين است كه با انرژي مكانيكي زيادي كه مصرف مي كنند مي توانند سيال را به داخل خود برده و گاز را فشرده نمايد.

بر اثر عملياتي كه كمپرسور انجام مي دهد دماي گازي كه فشرده مي شود افزايش خواهد يافت به همين منظور نياز است تا دماي گازي كه فشرده شده است كاعش پيدا كند به همين منظور از يك سيستم خنك كننده گاز را عبور مي دهند تا گاز به دماي معمولي خود برسد.

انواع كمپرسور

كمپرسور در انواع مختلفي توليد مي شود كه هر كدام براي كاري مناسب مي باشد. براي مصارف صنعتي و عمومي اواع كمپرسور توليد شده است. براي اين كه يكي از استفاده هاي كمپرسور را به شما بگوييم مي توانيم به پمپ آكواريوم اشاره نماييم كه در آن هم از نوعي از كمپرسور استفاده شده است.

طرز كار كمپرسور مانند پمپ مي باشد و از توربوماشين هاي توانگير محسوب مي شود.

تقسيم بندي كمپرسور به دو دسته انجام شده است يكي كمپرسور با جا به جايي مثبت و ديگري كمپرسور ديناميكي كه كمپرسور با جا به جايي مثبت خود به دو دسته دوراني و كمپرسور رفت و برگشتي تقسيم شده است. كمپرسور ديناميكي نيز سانتريفيوژ و كمپرسور محوري

درباره كمپرسور رفت و برگشتي بيشتر بدانيد

بيشتر كمپرسور از نوع رفت و برگشتي در صنايع گازي مورد استفاده قرار مي گيرد كه كاركرد آن به اين صورت مي باشد كه سيالي به داخل اين نوع از كمپرسور وارد شده و فشار آن در خروجي كمپرسور بالا مي برود. براي انتقال گاز نيز از اين نوع كمپرسور استفاده مي شود.

درباره كمپرسور اسكرو

يكي از انواع كمپرسور كمپرسور اسكرو مي باشد. در كمپرسور اسكرو دو عدد روتر مارپيچي با تناوب مي گردند و سيال را به داخل مخزن مي برد و باعث افزايش فشار مي شود. سيالي كه توسط كمپرسور اسكرو فشرده شده است از انتهاي كمپرسور خارج مي شود. كمپرسور اسكرو به آرامي حركت مي كند و لرزش زيادي ندارد و به همين جهت در آن از فنر استفاده نشده است. ولي ممكن است كمپرسور اسكرو دچار لرزش هايي شود كه براي رفع ان ها از لرزه گير استفاده شده است. روترها بايد در زمان هاي منظمي روغن كاري شوند و نبايد خشك كار كنند در اين صورت خراب شده و يا به درستي كار نمي كنند

كمپرسور پيستوني

در اين نوع از كمپرسور هنگامي كه پيستون به پايين حركت مي كند گاز و يا هوا به داخل پيستون رانده مي شود و زماني كه پيستون به حالت اول باز مي گردد متراكم مي شود.  ميله ميل لنگي كه در اين كمپرسور وجود دارد باعث مي شود تا ميل لنگ حركتش از چرخشي به خطي تبديل شود. بر عكس موتورهاي احتراق گاز در اين نوع از كمپرسور جرقه نزده و كه در اين صورت فشار گاز زياد مي شود در اين هنگام دريچه خروج باز شده و گاز با شدت زيادي خارج مي شود. براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانيد با شركت هوامدار تماس بگيريدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

به دستگاهي كه با استفاده از فشار گاز حجم سيستم كاهش پيدا مي كند كمپرسور اسكرو مي گويند كه باعث مي شود گاز با فشار از سيستم خارج شود. براي فشرده شد انواع مختلفي از گاز از كمپرسور اسكرو  استفاده مي شود. وظيفه كمپرسور اسكرو  اين است كه با انرژي مكانيكي زيادي كه مصرف مي كنند مي توانند سيال را به داخل خود برده و گاز را فشرده نمايد.

بر اثر عملياتي كه كمپرسور اسكرو  انجام مي دهد دماي گازي كه فشرده مي شود افزايش خواهد يافت به همين منظور نياز است تا دماي گازي كه فشرده شده است كاعش پيدا كند به همين منظور از يك سيستم خنك كننده گاز را عبور مي دهند تا گاز به دماي معمولي خود برسد.

انواع كمپرسور اسكرو

انواع كمپرسور اسكرو  در مدل هاي مختلفي توليد مي شود كه هر كدام براي كاري مناسب مي باشد. براي مصارف صنعتي و عمومي اواع كمپرسور اسكرو  توليد شده است. براي اين كه يكي از استفاده هاي كمپرسور اسكرو  را به شما بگوييم مي توانيم به پمپ آكواريوم اشاره نماييم كه در آن هم از نوعي از كمپرسور اسكرو  استفاده شده است.

طرز كار كمپرسور اسكرو  مانند پمپ مي باشد و از توربوماشين هاي توانگير محسوب مي شود.

تقسيم بندي كمپرسور اسكرو  به دو دسته انجام شده است يكي كمپرسور اسكرو  با جا به جايي مثبت و ديگري كمپرسور اسكرو  ديناميكي كه كمپرسور اسكرو  با جا به جايي مثبت خود به دو دسته دوراني و كمپرسور اسكرو  رفت و برگشتي تقسيم شده است. كمپرسور اسكرو  ديناميكي نيز سانتريفيوژ و كمپرسور اسكرو  محوري

درباره كمپرسور اسكرو  رفت و برگشتي بيشتر بدانيد

بيشتر كمپرسور اسكرو  از نوع رفت و برگشتي در صنايع گازي مورد استفاده قرار مي گيرد كه كاركرد آن به اين صورت مي باشد كه سيالي به داخل اين نوع از كمپرسور اسكرو  وارد شده و فشار آن در خروجي كمپرسور اسكرو  بالا مي برود. براي انتقال گاز نيز از اين نوع كمپرسور اسكرو  استفاده مي شود.

درباره كمپرسور اسكرو

يكي از انواع كمپرسور  كمپرسور اسكرو   مي باشد. در كمپرسور اسكرو دو عدد روتر مارپيچي با تناوب مي گردند و سيال را به داخل مخزن مي برد و باعث افزايش فشار مي شود. سيالي كه توسط كمپرسور اسكرو  فشرده شده است از انتهاي كمپرسور اسكرو  خارج مي شود. كمپرسور اسكرو به آرامي حركت مي كند و لرزش زيادي ندارد و به همين جهت در آن از فنر استفاده نشده است. ولي ممكن است كمپرسور اسكرو دچار لرزش هايي شود كه براي رفع ان ها از لرزه گير استفاده شده است. روترها بايد در زمان هاي منظمي روغن كاري شوند و نبايد خشك كار كنند در اين صورت خراب شده و يا به درستي كار نمي كنند

كمپرسور اسكرو  پيستوني

در اين نوع از كمپرسور اسكرو  هنگامي كه پيستون به پايين حركت مي كند گاز و يا اسكرو به داخل پيستون رانده مي شود و زماني كه پيستون به حالت اول باز مي گردد متراكم مي شود.  ميله ميل لنگي كه در اين كمپرسور اسكرو  وجود دارد باعث مي شود تا ميل لنگ حركتش از چرخشي به خطي تبديل شود. بر عكس موتورهاي احتراق گاز در اين نوع از كمپرسور اسكرو  جرقه نزده و كه در اين صورت فشار گاز زياد مي شود در اين هنگام دريچه خروج باز شده و گاز با شدت زيادي خارج مي شود. براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانيد با شركت هوا مدار تماس بگيريدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

به دستگاهي كه با استفاده از فشار گاز حجم سيستم كاهش پيدا مي كند كمپرسور هوا مي گويند كه باعث مي شود گاز با فشار از سيستم خارج شود. براي فشرده شد انواع مختلفي از گاز از كمپرسور هوا  استفاده مي شود. وظيفه كمپرسور هوا  اين است كه با انرژي مكانيكي زيادي كه مصرف مي كنند مي توانند سيال را به داخل خود برده و گاز را فشرده نمايد.

بر اثر عملياتي كه كمپرسور هوا  انجام مي دهد دماي گازي كه فشرده مي شود افزايش خواهد يافت به همين منظور نياز است تا دماي گازي كه فشرده شده است كاعش پيدا كند به همين منظور از يك سيستم خنك كننده گاز را عبور مي دهند تا گاز به دماي معمولي خود برسد.

انواع كمپرسور هوا

كمپرسور هوا  در انواع مختلفي توليد مي شود كه هر كدام براي كاري مناسب مي باشد. براي مصارف صنعتي و عمومي اواع كمپرسور هوا  توليد شده است. براي اين كه يكي از استفاده هاي كمپرسور هوا  را به شما بگوييم مي توانيم به پمپ آكواريوم اشاره نماييم كه در آن هم از نوعي از كمپرسور هوا  استفاده شده است.

طرز كار كمپرسور هوا  مانند پمپ مي باشد و از توربوماشين هاي توانگير محسوب مي شود.

تقسيم بندي كمپرسور هوا  به دو دسته انجام شده است يكي كمپرسور هوا  با جا به جايي مثبت و ديگري كمپرسور هوا  ديناميكي كه كمپرسور هوا  با جا به جايي مثبت خود به دو دسته دوراني و كمپرسور هوا  رفت و برگشتي تقسيم شده است. كمپرسور هوا  ديناميكي نيز سانتريفيوژ و كمپرسور هوا  محوري

درباره كمپرسور هوا  رفت و برگشتي بيشتر بدانيد

بيشتر كمپرسور هوا  از نوع رفت و برگشتي در صنايع گازي مورد استفاده قرار مي گيرد كه كاركرد آن به اين صورت مي باشد كه سيالي به داخل اين نوع از كمپرسور هوا  وارد شده و فشار آن در خروجي كمپرسور هوا  بالا مي برود. براي انتقال گاز نيز از اين نوع كمپرسور هوا  استفاده مي شود.

درباره كمپرسور هوا  اسكرو

يكي از انواع كمپرسور هوا  كمپرسور هوا   اسكرو مي باشد. در كمپرسور هوا  اسكرو دو عدد روتر مارپيچي با تناوب مي گردند و سيال را به داخل مخزن مي برد و باعث افزايش فشار مي شود. سيالي كه توسط كمپرسور هوا  اسكرو فشرده شده است از انتهاي كمپرسور هوا  خارج مي شود. كمپرسور هوا  اسكرو به آرامي حركت مي كند و لرزش زيادي ندارد و به همين جهت در آن از فنر استفاده نشده است. ولي ممكن است كمپرسور هوا  اسكرو دچار لرزش هايي شود كه براي رفع ان ها از لرزه گير استفاده شده است. روترها بايد در زمان هاي منظمي روغن كاري شوند و نبايد خشك كار كنند در اين صورت خراب شده و يا به درستي كار نمي كنند

كمپرسور هوا  پيستوني

در اين نوع از كمپرسور هوا  هنگامي كه پيستون به پايين حركت مي كند گاز و يا هوا به داخل پيستون رانده مي شود و زماني كه پيستون به حالت اول باز مي گردد متراكم مي شود.  ميله ميل لنگي كه در اين كمپرسور هوا  وجود دارد باعث مي شود تا ميل لنگ حركتش از چرخشي به خطي تبديل شود. بر عكس موتورهاي احتراق گاز در اين نوع از كمپرسور هوا  جرقه نزده و كه در اين صورت فشار گاز زياد مي شود در اين هنگام دريچه خروج باز شده و گاز با شدت زيادي خارج مي شود. براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانيد با شركت هوامدار تماس بگيريدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

به دستگاهي كه با استفاده از فشار گاز حجم سيستم كاهش پيدا مي كند كمپرسور هواي فشرده مي گويند كه باعث مي شود گاز با فشار از سيستم خارج شود. براي فشرده شد انواع مختلفي از گاز از كمپرسور هواي فشرده  استفاده مي شود. وظيفه كمپرسور هواي فشرده  اين است كه با انرژي مكانيكي زيادي كه مصرف مي كنند مي توانند سيال را به داخل خود برده و گاز را فشرده نمايد.

بر اثر عملياتي كه كمپرسور هواي فشرده  انجام مي دهد دماي گازي كه فشرده مي شود افزايش خواهد يافت به همين منظور نياز است تا دماي گازي كه فشرده شده است كاعش پيدا كند به همين منظور از يك سيستم خنك كننده گاز را عبور مي دهند تا گاز به دماي معمولي خود برسد.

انواع كمپرسور هواي فشرده

كمپرسور هواي فشرده  در انواع مختلفي توليد مي شود كه هر كدام براي كاري مناسب مي باشد. براي مصارف صنعتي و عمومي اواع كمپرسور هواي فشرده  توليد شده است. براي اين كه يكي از استفاده هاي كمپرسور هواي فشرده  را به شما بگوييم مي توانيم به پمپ آكواريوم اشاره نماييم كه در آن هم از نوعي از كمپرسور هواي فشرده  استفاده شده است.

طرز كار كمپرسور هواي فشرده  مانند پمپ مي باشد و از توربوماشين هاي توانگير محسوب مي شود.

تقسيم بندي كمپرسور هواي فشرده  به دو دسته انجام شده است يكي كمپرسور هواي فشرده  با جا به جايي مثبت و ديگري كمپرسور هواي فشرده  ديناميكي كه كمپرسور هواي فشرده  با جا به جايي مثبت خود به دو دسته دوراني و كمپرسور هواي فشرده  رفت و برگشتي تقسيم شده است. كمپرسور هواي فشرده  ديناميكي نيز سانتريفيوژ و كمپرسور هواي فشرده  محوري

درباره كمپرسور هواي فشرده  رفت و برگشتي بيشتر بدانيد

بيشتر كمپرسور هواي فشرده  از نوع رفت و برگشتي در صنايع گازي مورد استفاده قرار مي گيرد كه كاركرد آن به اين صورت مي باشد كه سيالي به داخل اين نوع از كمپرسور هواي فشرده  وارد شده و فشار آن در خروجي كمپرسور هواي فشرده  بالا مي برود. براي انتقال گاز نيز از اين نوع كمپرسور هواي فشرده  استفاده مي شود.

درباره كمپرسور هواي فشرده  اسكرو

يكي از انواع كمپرسور هواي فشرده  كمپرسور هواي فشرده   اسكرو مي باشد. در كمپرسور هواي فشرده  اسكرو دو عدد روتر مارپيچي با تناوب مي گردند و سيال را به داخل مخزن مي برد و باعث افزايش فشار مي شود. سيالي كه توسط كمپرسور هواي فشرده  اسكرو فشرده شده است از انتهاي كمپرسور هواي فشرده  خارج مي شود. كمپرسور هواي فشرده  اسكرو به آرامي حركت مي كند و لرزش زيادي ندارد و به همين جهت در آن از فنر استفاده نشده است. ولي ممكن است كمپرسور هواي فشرده  اسكرو دچار لرزش هايي شود كه براي رفع ان ها از لرزه گير استفاده شده است. روترها بايد در زمان هاي منظمي روغن كاري شوند و نبايد خشك كار كنند در اين صورت خراب شده و يا به درستي كار نمي كنند

كمپرسور هواي فشرده  پيستوني

در اين نوع از كمپرسور هواي فشرده  هنگامي كه پيستون به پايين حركت مي كند گاز و يا هوا به داخل پيستون رانده مي شود و زماني كه پيستون به حالت اول باز مي گردد متراكم مي شود.  ميله ميل لنگي كه در اين كمپرسور هواي فشرده  وجود دارد باعث مي شود تا ميل لنگ حركتش از چرخشي به خطي تبديل شود. بر عكس موتورهاي احتراق گاز در اين نوع از كمپرسور هواي فشرده  جرقه نزده و كه در اين صورت فشار گاز زياد مي شود در اين هنگام دريچه خروج باز شده و گاز با شدت زيادي خارج مي شود. براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانيد با شركت هوامدار تماس بگيريدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

به دستگاهي كه با استفاده از فشار گاز حجم سيستم كاهش پيدا مي كند كمپرسور كويل مستقيم مي گويند كه باعث مي شود گاز با فشار از سيستم خارج شود. براي فشرده شد انواع مختلفي از گاز از كمپرسور كويل مستقيم  استفاده مي شود. وظيفه كمپرسور كويل مستقيم  اين است كه با انرژي مكانيكي زيادي كه مصرف مي كنند مي توانند سيال را به داخل خود برده و گاز را فشرده نمايد.

بر اثر عملياتي كه كمپرسور كويل مستقيم  انجام مي دهد دماي گازي كه فشرده مي شود افزايش خواهد يافت به همين منظور نياز است تا دماي گازي كه فشرده شده است كاعش پيدا كند به همين منظور از يك سيستم خنك كننده گاز را عبور مي دهند تا گاز به دماي معمولي خود برسد.

انواع كمپرسور كويل مستقيم

كمپرسور كويل مستقيم  در انواع مختلفي توليد مي شود كه هر كدام براي كاري مناسب مي باشد. براي مصارف صنعتي و عمومي اواع كمپرسور كويل مستقيم  توليد شده است. براي اين كه يكي از استفاده هاي كمپرسور كويل مستقيم  را به شما بگوييم مي توانيم به پمپ آكواريوم اشاره نماييم كه در آن هم از نوعي از كمپرسور كويل مستقيم  استفاده شده است.

طرز كار كمپرسور كويل مستقيم  مانند پمپ مي باشد و از توربوماشين هاي توانگير محسوب مي شود.

تقسيم بندي كمپرسور كويل مستقيم  به دو دسته انجام شده است يكي كمپرسور كويل مستقيم  با جا به جايي مثبت و ديگري كمپرسور كويل مستقيم  ديناميكي كه كمپرسور كويل مستقيم  با جا به جايي مثبت خود به دو دسته دوراني و كمپرسور كويل مستقيم  رفت و برگشتي تقسيم شده است. كمپرسور كويل مستقيم  ديناميكي نيز سانتريفيوژ و كمپرسور كويل مستقيم  محوري

درباره كمپرسور كويل مستقيم  رفت و برگشتي بيشتر بدانيد

بيشتر كمپرسور كويل مستقيم  از نوع رفت و برگشتي در صنايع گازي مورد استفاده قرار مي گيرد كه كاركرد آن به اين صورت مي باشد كه سيالي به داخل اين نوع از كمپرسور كويل مستقيم  وارد شده و فشار آن در خروجي كمپرسور كويل مستقيم  بالا مي برود. براي انتقال گاز نيز از اين نوع كمپرسور كويل مستقيم  استفاده مي شود.

درباره كمپرسور كويل مستقيم  اسكرو

يكي از انواع كمپرسور كويل مستقيم  كمپرسور كويل مستقيم   اسكرو مي باشد. در كمپرسور كويل مستقيم  اسكرو دو عدد روتر مارپيچي با تناوب مي گردند و سيال را به داخل مخزن مي برد و باعث افزايش فشار مي شود. سيالي كه توسط كمپرسور كويل مستقيم  اسكرو فشرده شده است از انتهاي كمپرسور كويل مستقيم  خارج مي شود. كمپرسور كويل مستقيم  اسكرو به آرامي حركت مي كند و لرزش زيادي ندارد و به همين جهت در آن از فنر استفاده نشده است. ولي ممكن است كمپرسور كويل مستقيم  اسكرو دچار لرزش هايي شود كه براي رفع ان ها از لرزه گير استفاده شده است. روترها بايد در زمان هاي منظمي روغن كاري شوند و نبايد خشك كار كنند در اين صورت خراب شده و يا به درستي كار نمي كنند

كمپرسور كويل مستقيم  پيستوني

در اين نوع از كمپرسور كويل مستقيم  هنگامي كه پيستون به پايين حركت مي كند گاز و يا هوا به داخل پيستون رانده مي شود و زماني كه پيستون به حالت اول باز مي گردد متراكم مي شود.  ميله ميل لنگي كه در اين كمپرسور كويل مستقيم  وجود دارد باعث مي شود تا ميل لنگ حركتش از چرخشي به خطي تبديل شود. بر عكس موتورهاي احتراق گاز در اين نوع از كمپرسور كويل مستقيم  جرقه نزده و كه در اين صورت فشار گاز زياد مي شود در اين هنگام دريچه خروج باز شده و گاز با شدت زيادي خارج مي شود. براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانيد با شركت هوامدار تماس بگيريدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)

به دستگاهي كه با استفاده از فشار گاز حجم سيستم كاهش پيدا مي كند كمپرسور برقي مي گويند كه باعث مي شود گاز با فشار از سيستم خارج شود. براي فشرده شد انواع مختلفي از گاز از كمپرسور برقي استفاده مي شود. وظيفه كمپرسور برقي اين است كه با انرژي مكانيكي زيادي كه مصرف مي كنند مي توانند سيال را به داخل خود برده و گاز را فشرده نمايد.

بر اثر عملياتي كه كمپرسور برقي انجام مي دهد دماي گازي كه فشرده مي شود افزايش خواهد يافت به همين منظور نياز است تا دماي گازي كه فشرده شده است كاعش پيدا كند به همين منظور از يك سيستم خنك كننده گاز را عبور مي دهند تا گاز به دماي معمولي خود برسد.

انواع كمپرسور برقي

كمپرسور برقي در انواع مختلفي توليد مي شود كه هر كدام براي كاري مناسب مي باشد. براي مصارف صنعتي و عمومي اواع كمپرسور برقي توليد شده است. براي اين كه يكي از استفاده هاي كمپرسور برقي را به شما بگوييم مي توانيم به پمپ آكواريوم اشاره نماييم كه در آن هم از نوعي از كمپرسور برقي استفاده شده است.

طرز كار كمپرسور برقي مانند پمپ مي باشد و از توربوماشين هاي توانگير محسوب مي شود.

تقسيم بندي كمپرسور برقي به دو دسته انجام شده است يكي كمپرسور برقي با جا به جايي مثبت و ديگري كمپرسور برقي ديناميكي كه كمپرسور برقي با جا به جايي مثبت خود به دو دسته دوراني و كمپرسور برقي رفت و برگشتي تقسيم شده است. كمپرسور برقي ديناميكي نيز سانتريفيوژ و كمپرسور برقي محوري

درباره كمپرسور برقي رفت و برگشتي بيشتر بدانيد

بيشتر كمپرسور برقي از نوع رفت و برگشتي در صنايع گازي مورد استفاده قرار مي گيرد كه كاركرد آن به اين صورت مي باشد كه سيالي به داخل اين نوع از كمپرسور برقي وارد شده و فشار آن در خروجي كمپرسور برقي بالا مي برود. براي انتقال گاز نيز از اين نوع كمپرسور برقي استفاده مي شود.

درباره كمپرسور برقي اسكرو

يكي از انواع كمپرسور برقي كمپرسور برقي اسكرو مي باشد. در كمپرسور برقي اسكرو دو عدد روتر مارپيچي با تناوب مي گردند و سيال را به داخل مخزن مي برد و باعث افزايش فشار مي شود. سيالي كه توسط كمپرسور برقي اسكرو فشرده شده است از انتهاي كمپرسور برقي خارج مي شود. كمپرسور برقي اسكرو به آرامي حركت مي كند و لرزش زيادي ندارد و به همين جهت در آن از فنر استفاده نشده است. ولي ممكن است كمپرسور برقي اسكرو دچار لرزش هايي شود كه براي رفع ان ها از لرزه گير استفاده شده است. روترها بايد در زمان هاي منظمي روغن كاري شوند و نبايد خشك كار كنند در اين صورت خراب شده و يا به درستي كار نمي كنند

كمپرسور برقي پيستوني

در اين نوع از كمپرسور برقي هنگامي كه پيستون به پايين حركت مي كند گاز و يا هوا به داخل پيستون رانده مي شود و زماني كه پيستون به حالت اول باز مي گردد متراكم مي شود.  ميله ميل لنگي كه در اين كمپرسور برقي وجود دارد باعث مي شود تا ميل لنگ حركتش از چرخشي به خطي تبديل شود. بر عكس موتورهاي احتراق گاز در اين نوع از كمپرسور برقي جرقه نزده و كه در اين صورت فشار گاز زياد مي شود در اين هنگام دريچه خروج باز شده و گاز با شدت زيادي خارج مي شود. براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانيد با شركت هوامدار تماس بگيريدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ توسط فرشته شكري
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ]
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراح بیگ سایت